Najbolje WOW vino

Udruga WOW – Žene i vino donijela je dana 25.9.2011. godine Pravilnik Nagrade “Najbolje WOW Vino” (dalje u tekstu Nagrada)

PRAVILNIK NAGRADE „NAJBOLJE WOW VINO“

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Pravilnikom nagrade „Najbolje WOW Vino“ (dalje: Pravilnik) uređuju se pravila provedbe i održavanja Nagrade, što obuhvaća kategorije te postupak provjedbe izbora, nominacija, te glasovanja i objavljivanja dobitnika Nagrade.

Članak 2.

Za Nagradu mogu konkurirati vina hrvatskih proizvođača bilo kojeg godišta, a Nagrada se dodjeljuje za godinu koja prethodi godini u kojoj se izbor održava.

Članak 3.

Nagrada se dodjeljuje u sljedećim kategorijama:

  • Najbolje bijelo vino
  • Najbolje crveno/crno vino
  • Najbolje rose vino
  • Najbolje desertno/predikatno vino

 
Glavna nagrada

– Grand prix – Najbolje WOW vino.

Članak 4.

Postupak provedbe Nagrade dijeli se na sljedeće faze:

  • predselekcija sommelierke
  • glasanje članica i simpatizerki
  • slijepo kušanje članica – sommelierki
  • proglašenje

 
Članak 5.

Predselekciju obavlja diskrecionom ocjenom sommelierka koju za svaku godinu imenuje Upravni odbor WOW.
Predselekcijom sommelierka odabire 10 bijelih vina, 10 crnih/crvenih vina, 5 rose vina i 5 desertnih vina.

Članak 6.

Glasanje se odvija na način da glasaju članice i simpatizerke WOW, sukladno mailing listi koju utvrđuje Upravni odbor WOW.
Ovisno o postojanju eventualnog sponzora pojedine godišnje nagrade, krug glasačica može se proširiti sukladno odluci Upravnog odbora WOW, a sukladno eventualnom sponzorskom ugovoru.

Glasačice dobivaju putem maila listu vina odabranih predselekcijom u skladu s čl. 5 ovog Pravilnika, s naznakom roka glasovanja.
Glasanje se odvija elektronskim putem na način da svaka glasačica glasa za po jedno vino u svakoj od 4 kategorije navedene u čl. 3.
Svaka glasačica ima pravo jednokratnog glasanja po godini. Eventualni drugi mail neće se uzimati u obzir, kao niti mailovi pristigli nakon završenog kruga glasanja.

Po okončanom glasanju, Upravni odbor WOW ili osoba koju imenuje Upravni odbor WOW pristupa zbrajanju glasova.
Zbrajanjem glasova utvrđuje se lista u pravilu 8 najbolje plasiranih vina po glasovima glasačica i to 3 bijela, 3 crna/crvena, te 2 rose i 2 desertna/predikatna vina.

Za slučaj jednakog broja glasova kod treće plasiranog vina (bijela i crna/crvena) ili drugoplasiranog vina (rose i desertna/predikatna), vina s jednakim brojem glasova ulaze u konačni izbor.

Članak 7.

Finalni odabir odvija se slijepim kušanjem.

Slijepo kušanje odvija se odabirom 3 sommelierke/vinski obtazovane članice, popis kojih za svaku godinu utvrđuje Upravni odbor WOW.

Slijepim kušanjem dobivaju se dobitnici priznanja, te Grand prix-a najbolje WOW vino.

U slučaju jednakog broja glasova u bilo kojoj kategoriji ili za Grand prix – nagrada se dijeli, odnosno proglašava se više dobitnika.

Članak 8.

Slijepo kušanje, kao i dodjela nagrada odvija se u pravilu jednaput godišnje i Upravni odbor WOW će nastojati svake godine povezati dodjelu nagrada s nekim eminentnim eno-gastro događajem.

Po okončanju kušanja proglašavaju se sljedeće nagrade:

– 4 nagrade za pojedinu kategoriju – statueta
– Grand prix WOW vino – statueta i diploma

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

Upravni odbor WOW utvrđuje vizualni identitet Nagrade.

Članak 10.

Izmjene i dopune ovih Pravila, kao i njihovo tumačenje, utvrđuje Upravni Odbor WOW.

Predsjednica
Sanja Muzaferija

Sharing is caring!